1. Anasayfa
 2. Biyografik Bilgiler

Selahaddin Eyyubi Kimdir ?

Selahaddin Eyyubi Kimdir ?
0

“Selahaddin Eyyubi ’ yi heybetli bir kimse olarak gördüm. Sözleri, kalplere tesir ediciydi. Yanına ilk girdiğim gece meclisini âlimlerle dolu gördüm. Her biri çeşitli ilimlerden konuşuyorlardı. Sultanın yakınları onu kendilerine örnek alıyorlar, iyilikte yarış ediyorlardı. Müslüman olsun, kâfir olsun herkes sultanı çok seviyordu. Onun ölümüyle insanlar hakiki bir babayı kaybettiler, ölümüne üzülmeyen kimse kalmadı.” Abdüllatif el-Bağdadi

Adaleti ve şahsiyetiyle herkesin kendinden övgüyle bahsettiği Selahaddin Eyyubi, 1138 yılında Tikrit’te doğdu. Doğduğu gece babası Necmeddin Eyyub ailesi ile Halep’e göçmüş, orada İmadeddin Zengi’nin hizmetine girmiştir.

Şam’da büyüyen Selahaddin Eyyubi iyi bir eğitim aldı. Astronomi, aritmetik ve matematik konularında uzmandır. Tarih, felsefe, mantık ve fıkıh öğrenmiş, Dar’ul-Hadis’ten mezun olmuştur. Bu yüzdendir ki ilme ve alimlere çok önem verir. Zamanın da yetişen hocalar medreselerde ders verip canla başla çalışırlardı. Komutanlarına ve askerlerine gayet mütevazi davranan Selahaddin Eyyubi, onlarla arkadaş gibi oturur sohbet ederdi. Aynı dönemde yetişen bir alim onunla ilgili bize şu sözleri naklediyor.

“Sultanla oturan bir kimse, onunla oturduğunun farkına varmaz, bir arkadaşıyla oturuyor zannederdi. Anlayışlı, dinine bağlı, temiz, hataları affeder, kusurları görmemezlikten gelir ve kızmazdı. Asık suratlı durmaz, daima tebessüm eder vaziyette dururdu. Bir şey isteyeni, boş çevirdiği görülmezdi. Herkese çok nazik davranır, kimseye kaba hareketlerde bulunmazdı. Söz verdiği zaman yerine getirirdi.” İmadüddin el-Katib

Askeri Hayatı

Onun askeri hayatı amcası olan Esedüddin Şirkuh’un hizmetine girmesi ile başlamıştır. Nurettin Zengi’nin emriyle Mısır’a amcasıyla beraber üç kez sefere gönderilmiştir. Daha sonra amcasının ölümü ile Mısır’da vezirliğe atanıp Şii Fatımi hilafetine son vermiştir. Ehli sünnet itikadını yaymaya başlamıştır. Orduyu güçlendirmiş ve sünni medreseler açmıştır.

Selahaddin Eyyubi
Selahaddin Eyyubi

 

1170 – 1173 yılları arasında Kudüs Haçlı Krallığına seferlere çıkmıştır. 1173 yılında Yemen ve Hicaz’a seferler yaparak bu şehirleri eyalet haline getirmiştir.

Haçlılara karşı ilk seferi 1177 yılında Gazze – Askalan seferi olmuştur.

Temmuz 1187′ de Hıttın’ de Haçlılara karşı büyük bir zafer kazanmıştır. 2 Ekim 1187 Cuma günü Kudüs’ü fethetmesiyle 88 yıl süren Hristiyan egemenliğine son vermiştir.

Kudüs’ün Fatihi

Haçlılara karşı gösterdiği mücadele ve Kudüs’ün fethiyle İslam dünyasının kahramanı haline gelen Selahaddin Eyyubi Mısır ve Kudüs fetihlerinde elde ettiği ganimetlere bile gereğinden fazla dokunmamış ve gereksiz harcama yapmamıştır. Mescidi Aksa’yı camiye çevirip mihrabını ve diğer her yerini mozaiklerle kaplatmıştır. Düşmana karşı ve elindeki Hristiyan esirlere İslamiyet’in gerektirdiği şekilde muamele etmiştir.Hicaz bölgesine verdiği önemden ötürü “Hadimü’l Haremeyn” ünvanını alan ilk hükümdardır. Onun bu tutumu ve adaletli oluşu yabancılar tarafından da doğrulanmaktadır.

1193 yılında hastalanan Selahaddin Eyyubi, 56 yaşında Şam’da vefat etmiştir. Kabri Emevi Camii’ndedir.

 

 

Benzer Yazılar; Şeyh Şamil Kimdir ?

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  bay_ld_m
  Bayıldım

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir