1. Anasayfa
 2. Çeşitli Bilgiler

Nihilizm Nedir ? Nihilizm Ne Demek ?

Nihilizm Nedir ? Nihilizm Ne Demek ?
Nihilizm Nedir ?
0

Nihilizm Nedir ?

Nihilizm Nedir: Avrupa’da gittikçe güçlenen sosyalizm akımları Rusya’da da tesirini göstermekte gecikmemiştir. Nitekim bir önceki hafta işlediğimiz Dekabrit ayaklanması bu akımın en güzel örneklerinden biri olmuştur. I. Nikola zamanında her türlü fikir hareketine karşı şiddetli bir savaş açılmasına rağmen, Rusya’da fikir hareketinin önü alınamamıştır. Alman idealist felsefesinin sonucu olarak Rusya’da biri “Slavyanofil” diğeri “Batı” olmak üzere iki büyük akım meydana gelmiştir. Yine Alman felsefesi ve Avrupa’da müspet ilimlerin, Darvinizmin ve materyalist görüşün ilerlemesi sonucunda Rusya’da yeni yeni fikir hareketleri gelişmeye başlamıştır ki bunların en önemlisi “Nihilizm”dir.

Nihilizm Ne Demek ?

Hiççilik Nedir ?

Nihil: Hiçbir şey anlamına gelmekte ve bu akımın mensupları Ruslarda mevcut olan her şeyi, idare sistemini, ahlak telakkilerini tamamen reddetmek ve hiçbir şeyi tanımamak düşüncesini kabul etmişlerdir. Bunlara göre ancak olumlu bilgilerin ve tabi ilimlerin faydası vardır, şiir, felsefe ve güzel sanatlar hiçbir şey ifaden etmeyen gereksiz birer nesnedirler.

Nihilizm Nedir ?
Nihilizm Nedir ?

Nihilizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır ?

Siyasi anlamda kendilerini sosyalist sanan ve gerçekte sistemli bir dünya görüşleri olmayan nihilistler Rusya’da hürriyet fikirlerini yaymanın, yeni ve âdil bir sistem kurmanın ancak çarlık mutlakıyetini devirmekle mümkün olacağına inanmışlar ve buna ulaşmak için de “terör” usulünü kendileri için geçerli görmüşlerdir. Çernışevski ve Dobolübov, bu hareketin siyasi cephesini teşkil etmişler ve Rusya’da “sosyalizm” kurulmasını sağlamak için, Avrupa’daki en “sol” fikirleri Rusya’da aşılamaya çalışmışlardır. Pisarev ise nihilizmin teorisini edebi yazılar yazarak yayılmasına hizmet etmiştir. Nihilizm akımı Rus sosyalizmini hazırlamış, Rus aydınları arasında sosyalist sonraları da Marksist ideolojinin temellerini atmıştır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  bay_ld_m
  Bayıldım

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir