Biyografik Bilgiler

Anaksagoras Kimdir ? Anaksagoras Biyografisi ?

Anaksagoras Kimdir ?

Anaksagoras Kimdir ?

Anaksagoras Kimdir: Ionia şehri Klazomenai’da doğan Anaksagoras MÖ 480 civarında Atina’ya yerleşti ve Perikles ile dostluk kurdu. Zeno ve Melisssos, olanla (yani “olması gereken”le) görünen arasındaki ayrımı vurgularken diğer Parmenides sonrası düşünürler Parmenides’in karşıtı görüşleriyle nihai gerçek olanın doğası hakkındaki fikirlerini kabul ederek bunların metafizik temelli kozmolojiyi reddetmediğini savundular.

Anaksagoras Neyi Savundu ?

Anaksagoras’a göre hiçbir şey değişmez ya da geçip gitmez, fakat birbirlerine karışmışlardır ve olan şeylerden ayrıdır. Dolayısıyla geçenleri karışan, değişenleri ayrı olarak tanımlamak daha doğrudur. Üretilen nesneler (insanlar, bitkiler, hayvanlar, ay, yıldızlar) aslında bileşenlerin bir karışımıdır (toprak, hava, ateş, su, saç, et, yoğun, koyu, parlak vs.). Anaksagoras’ın kozmik kuramının başlangıcı Büyük Patlama’yı andırır. “Her şeyin en iyi ve en safı” olan nous (zihin) yıldızları ve nesneleri oluşturan; karanlığı ışıktan, ıslağı kurudan ayıran döngüsel bir hareket başlatır. Bu harekete karışan bileşenlerle evren meydana gelir. Anaksagoras bileşenlerinin devinimini dış, bağımsız ve zeki bir güce dayandırması açısından önemli bir teorik adımı temsil etmektedir. Döngüsel hareket; yer ve gök kadar meteorolojik olayların da nedenidir. Döngü; yıldızların, mevsimlerin, ölüm ve doğuşun da doğasında vardır.

Anaksagoras Kimdir ?

Anaksagoras Kimdir ?

Yazar hakkında

Serhat Bozkurt

Yorum yap