1. Anasayfa
 2. Sağlık Bilgileri

Testis Kanseri Nedir ? Testis Kanseri Belirtileri ?

Testis Kanseri Nedir ? Testis Kanseri Belirtileri ?
Testis Kanseri Belirtileri ?
0

Testis Kanseri Nedir ? Kanserin Nedenleri ?

Testis Kanseri Nedir: Testis kanseri skrotum adındaki torbada iki adet yumurta görünümündeki iki bezden kaynaklanan kanser çeşididir. Yumurtalar “testosteron” ve “sperm” üretiminden mesul erkeklik hormonudur. Aynı zamanda testis kanseri 20-35 yaş aralığındaki erkek bireylerde görülen kanser türüdür.

Testis Kanseri Belirtileri:

Testis Kanseri Nedir ?
Testis Kanseri Nedir ?

Çoğunlukla ilk belirti testislerde büyüme ve sertlik görülmesidir. Şişlikler ağrısızdır, nohut tanesi iriliğinde olabilmektedirler fakat sonradan büyüme eğiliminde olabilirler.

 • Göğüs ve bel ağrısı
 • İleri dönemlerde balgamda kan ve tükürük
 • Kasık ve alt karın bölgesinde hafif ağrı
 • Nefes darlığı
 • Testislerde ağrı ve ağırlık hissi
 • Bacaklarda şişme
 • Testislerde ağırlık hissiyatı
 • Akciğer atardamarların kanın pıhtı atması
 • Göğüslerde büyüme ve hassasiyet

Yukarıdaki belirtilerin bir çoğu başka hastalıklar, aşağıdaki belirtilerinde hepsi başka hastalıklardan dolayı olabilir.

 • Erbezinde su “Hidrosel
 • Kasık Fıtığı
 • Testis iltihabı “Orşit
 • Testis burulması
 • Damarlarının şişmesi “Varikosel

Testis Kanseri Türleri Nelerdir ?

Bu kanser germ hücresinde başlamaktadır. Germ hücreli tümörler “seminom” ve “non-seminom” olmak üzere 2 gruba ayrılır. 2 tipin büyümesi, yayılması ve tedavisi farklıdır.
Seminom tipi ışın tedavisine daha duyarlıdır.

Nonseminomatöz germ hücre tümörleri (NSGHT):

Non-seminon tipi yaygınlaşma ve hızlı büyümeye eğilimlidir. Bununla birlikte Teratom, yolk sak tümörü, Embriyoner karsinom ve koryokarsinom içermektedir. Aynı zamanda en sık görülen “embriyoner karsinom” dur.
Germ hücreli tümörler “mikst” tip tümör ismiyle adlandırılmaktadır. Mikst tipi tümörlerde seminom %30 civarı, embriyoner karsinom %50 civarı izlenmektedir. Teratom genellikle erişkinlerde %3, çocukluk çağı hücre tümörlerinin %38 civarını oluşturur. Koryokarsinom testis tümörlerinin kötü seyirli olan ve %1 altında olan testis tümörüdür. Yolk saç tümörü çocuklarda ve bebeklerde görülmektedir.

Germ hücreli olmayan tümörler:

Testis tümör grubunun %5-10’unu oluşturmaktadır. Sık görülen türü Leydig hücreli tümör tipidir.

Testis Kanseri Nasıl Tespit Edilir, Testleri Nelerdir ?

Testis Kanseri Belirtileri ?
Testis Kanseri Belirtileri ?
 • Ultrason incelemesi
 • Fiziksel muayene
 • Serum tümör marker testleri

Vücut dokuları, tümör hücreleri nedeniyle kana bazı maddeler salmaktadır, özellikle kanda artış gösteren maddeler belirli kanser türleri ile ilişkili olmaktadır, diğer bir deyimle tümör belirteç ismini alır.
Aynı zamanda testis kanserlerinde izlenen tümör belirteçleri “LDH”, “AFP” ve “B-hCG”’dir.

İnguinal Orşiektomi:

Testisin kasıktan kesi ile çıkarılması prosedürdür. Çıkarılan testisten doku alınarak, özellikle mikroskop ile kanser hücrelerinin varlığı araştırılır. Aynı zamanda testis kanseri tespit edilirse, yayılma olup olmadığı anlamak için bazı testler ve evreleme yapılabilir. Kısacası evreleme yapılması için bazı testler gereklidir.

 • CT taraması
 • PET taraması
 • MRI taraması
 • Göğüs Röntgeni

Testis Kanseri Nasıl Tedavi Edilir ?

Cerrahi:

Testinin kısmen veya tamamen çıkarılması. Tüm kanserli doku çıkarılsa bile, hastalara özellikle kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilmektedir. Tamamen hedef kanser hücrelerini öldürülmesine yönelik adjuvan tedavidir.

Radyasyon Tedavisi:

Yüksek enerjiye sahip “X” ışınları sayesinde kanser hücrelerini öldürmek hedeftir ve özellikle büyümesine engel olan kanser tedavisidir. Radyoterapi dozu, kanser türü ve evresine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Kemoterapi:

Kombine edilen ilaçlar kullanılarak, kanser hücrelerinin öldürülmesi ve büyümesini engellemek amacıyla kullanılan tedavi yöntemidir. Özellikle kemoterapi verilme şekli, kanser türü ve evresine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Gözlem:

Kök hücre nakli ile yüksek doz kemoterapi

Testis Kanserinin Prognozu Nasıldır ?

Testis kanseri tanısı alan kişilerin %75 civarı Evre I’dir. Radyoterapi ve Orşiektomi sayesinden hastaların %95-100 civarı tedavi edilebilmektedir.

Evre IIA %90, Evre IIB %80-85 tedavi edilme oranına sahiptir. Nüks ile geri gelen hastalarda kemoterapi uygulanarak tedavi şansı yüksek olmaktadır.

Min. Akciğer metastaz olan hasta grubunda %95 tedavi edilme oranı vardır.

Kanser tedavisi komplikasyona bağlı kalıcı infertiliteye sebep olabilmektedir. Çocuk sahibi olmak isteyen kişiler, tedavi öncesi sperm bankalarına spermlerini dondurmayı düşünmelidir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  bay_ld_m
  Bayıldım

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir