Son Yazılar

Coğrafi Bilgiler

Manavgat Çayı

2020-12-29 28

Manavgat Çayı Batı Toroslar‘ın doğu yamaçlarından doğar. 90 Kilometre uzunluğundaki Manavgat Çayı Manavgat Çağlayanı‘nı oluşturarak Akdeniz‘e dökülür. Çayın tarihteki adı Melas’tır. Batı Toroslar‘da bulunan pek…

Tarihi Bilgiler

Surp Lusavoriç Kilisesi

2018-05-02 12

Surp Lusavoriç Kilisesi Surp Lusavoriç Kilisesi Tarihi Elazığ ilçesi Palu'nun önemli kültürel miraslarından birisi olan Surp Lusavoriç Kilisesi. Palu ilçesinin en önemli yapı taşları arasında…

Coğrafi Bilgiler

Aras Nehri

2016-02-06 20

Aras Nehri: Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 1070 km'lik nehir, Mugan önünden geçerek Kura Nehri ile birlikte Hazar Denizi'ne dökülmektedir. Erzurum il sınırları içinde doğan…