1. Anasayfa
 2. Çeşitli Bilgiler

Kristalografi Nedir? Kristalografinin Çalışma Alanları?

Kristalografi Nedir? Kristalografinin Çalışma Alanları?
Kristalografi Nedir ?
0

Kristalografi Nedir?

Kristalografi Nedir: Kristalografi, tuz dahil olmak üzere kar tanelerine ve önemli taşlara değin doğanın her alanında bulunabilen kristalleri araştıran ve inceleyen bilim dalıdır. Kristalograflar, atomların tertibini belirlemek ve kimyagerler, fizikçiler, biyologlar ve diğerleri aracılığıyla kullanılmakta olan bilgileri üretirler. Aynı zamanda kristallerin iç yapılarını ve özelliklerini kullanırlar. Geçtiğimiz yüzyılda kristalografi, malzemelerin ayrıntılarının ne demek olduğunun anlaşılmasında, sentetik kimyada, biyolojik süreçlerin temel prensiplerinin anlaşılmasında, genetik alanındaki gelişmelerde temel bir güç olmuştur. Çok sayıda hastalık için ilaçların geliştirilmesinde büyük ilerlemelere katkıda bulunmuştur . Bir bilim olarak kristalografi, diğer tüm bilimsel alanlardan 28 daha fazla Nobel Ödülü kazanan daldır.

Kristalograflar, katı malzemeleri tanımlamak ve karakterize etmek için X-ışını, nötron ve elektron kırınım tekniklerini kullanır. Katılarda atomik düzenlemelerin ayrıntılı modellerini oluşturmak için genellikle X-ışını floresansı, spektroskopik teknikler, mikroskobik görüntüleme ve bilgisayar modelleme ve görselleştirme gibi diğer analitik tekniklerden bilgi alırlar. Bu, bir materyalin kimyasal yapısı, polimorfik formu, kusurları veya bozukluğu ve elektronik özellikleri hakkında değerli bilgiler sağlar. Ayrıca katıların sıcaklık, basınç ve stres koşulları altında nasıl performans gösterdiğine de ışık tutuyor.

Kristal geliştirme uzmanları, araştırma veya üretimde kullanılmak üzere kristal bileşik formları üretmek için çeşitli teknikler kullanır. Kristalleştirilmesi zor malzemelerle çalışma konusunda uzman olabilirler. Bunun yanında bilgisayar çiplerinde, güneş pillerinde, optik bileşenlerde veya farmasötik ürünlerde kullanım için gerekli spesifikasyonlara göre kristaller geliştirebilirler.

X Işını Kristalografisi Ne Demektir?

Tek kristalli X-ışını kristalografisi, kristalin katı yapısını oluşturmak için yaygın olarak altın standart kabul edilmektedir. Bu yöntem, patent talepleri oluşturmak, yeni bileşikler için yapı-özellik ilişkileri kurmaya yarar. Bunun yanında birçok uygulama için kullanılır. Bununla birlikte, toz kristalografi enstrümantasyonu ve veri analiz yazılımı, son 30 yılda tek kristal yöntemlerle çalışılamayan malzemelerin yapılarını araştırmak için güçlü yöntemler olarak ortaya çıkmıştır. Toz yöntemleri, adli analizler, karışım bileşenlerinin belirlenmesi ve polimerlerin ve diğer zayıf kristalize malzemelerin özelliklerinin belirlenmesi dahil olmak üzere çok çeşitli araştırmalarda kullanılmaktadır.

Farmasötik ve biyokimyasal alanlar, büyük ölçüde kristalografik çalışmalara dayanmaktadır. Proteinler ve diğer biyolojik materyaller (virüsler dahil), yapılarını ve kompozisyonlarını incelemeye yardımcı olmak için kristalize edilebilmektedir. Pek çok önemli farmasötik, kristalin formda uygulanır. Kristal yapılarının ayrıntılı açıklamaları, patentlerdeki iddiaları doğrulamak için kanıt sağlar.

Bazı kristalograflar, verileri toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek ve bu verileri kristal yapı (NACL ve benzer moleküllerin kristal yapısı) modellerine dönüştürmek için enstrümantasyon ve yazılım geliştirir. Bazı kristalograflar, endüstriyel ve akademik kurumların yanı sıra bazı kar amacı gütmeyen kuruluşlarda ve devlet laboratuvarlarında arşiv veritabanları tutar ve geliştirir.

Servis laboratuvarları, numuneleri hazırlamak ve kataloglamak, veri koleksiyonlarını yürütmek ve sonuçlar hakkında rutin raporlar hazırlamak için kırınım teknisyenleriyle birlikte çalışır. Teknisyenler ayrıca rutin alet bakımı ve basit onarımlar için çağrılabilmektedir.

Adli tıp laboratuvarları, üründe hile veya sahtecilik içeren vakaları araştırmak için kristalografiyi kullanır. Suç mahallerinde bulunan mineralleri, metalleri veya diğer malzemeleri tanımlayabilirler. Kazaya yol açan olayları doğrulamaya yardımcı olmak için endüstriyel kaza mahallinde bulunan korozyon ürünlerini ve diğer kalıntıları da belirleyebilirler.

Azot Fiksasyonu Nedir?

thumbnail
Önerilen Yazı
Azot Döngüsü Nedir? Azot Fiksasyonu Nedir?

Kristalografinin Çalışma Alanları

Kristalografi Koordinasyon Sayısı, Miller İndisleri
Kristalografi Nedir: Kristalografi Koordinasyon Sayısı, Miller İndisleri
 • Endüstriyel, kar amacı gütmeyen kurum, devlet veya akademik laboratuvarlarda yürütülen araştırmalarda
 • Patent taleplerini desteklemek için yeni bileşikleri ve malzemeleri karakterize etmek için
 • Ürün oluşumunu, saflığını ve kimliğini izleyerek sentez süreçlerinin geliştirilmesine yardımcı olur
 • İnşaat ve imalat için hammadde malzemelerinin kalitesini ve saflığını doğrular
 • Jeolojik ve insan kaynaklı süreçlere ışık tutmak için mineral oluşumlarını karakterize etmek için kullanılmaktadır.
 • Fiziksel ve biyolojik olayların bilgisayar modelleri ve simülasyonlarını geliştirmek için kullanılır
 • Ceza soruşturmalarında, sahtecilik soruşturmalarında veya endüstriyel kazaların nedenlerini bulmak için adli kanıtları analiz etme aşamasında
 • Tarihi veya arkeolojik eserleri analiz ederken, sanat eserlerini doğrulamak ve korumak için kullanılır
 • Veri toplama ve analizi için yeni yazılım ve donanım yetenekleri geliştirmekte kullanılmaktadır.

Kristalografların Sahip Olması Gereken Teknik Beceriler

Kristalografların Sahip Olması Gereken Teknik Beceriler ve Yetenekler
Kristalografların Sahip Olması Gereken Teknik Beceriler ve Yetenekler

Gerekli beceriler uzmanlığa ve çalışma alanına göre değişir, ancak genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Problem çözme becerileri ve temel ve uygulamalı araştırma problemlerini çözmeye ilgi
 • Deney tasarlamak, süreçleri gidermek ve toplanan verileri analiz etmek için eleştirel düşünme ve analitik beceriler
 • Bulguları açıklamak ve sonuçları bilim adamları ve konunun uzmanları ile paylaşmak için yazılı ve sözlü iletişim becerileri
 • Bilgisayar modelleme ve veri analizine aşinalık dahil olmak üzere bilgisayar becerileri
 • Yeni problem kategorilerini çözmek için bilgisayar yazılımını uyarlama ve entegre etme becerileri
 • Yapıları üç boyutlu olarak görselleştirme yeteneği
 • Kristal büyütme yetenekleri
 • Cihaz bakımı, işletimi ve gerektiğinde geliştirilmesi

Kristalografinin Gelecekteki Olası İstihdam Alanları

Kristalografinin Gelecekteki Olası İstihdam Alanları
Kristalografi Nedir: Kristalografinin Gelecekteki Olası İstihdam Alanları

Tarihsel olarak, kristalografi jeoloji, madencilik, seramik ve metalurji ile ilişkilendirilen bir alandır. Bu alanlar hala kristal materyalleri büyütme ve analiz etme becerisine sahip çalışanları istihdam etmektedir. Ancak uzun yıllardır en büyük talep yaşam bilimleri ve tıp alanlarındadır. Bunları özetlersek (yapısal biyoloji, eczacılık ve ilgili konular) olmuştur.

Kristalografi alanı hızla gelişiyor. Enstrümantasyon, yazılım ve otomatik veri analizi ve görselleştirmedeki ilerlemeler, bazı kimyasal alanlarda kristalografi uzmanlarına olan ihtiyacı azaltmıştır. Birçok kristalograf hem donanım hem de yazılım geliştirmede çalışır. Genellikle bu yapıların çözümünü sağlayan teknolojinin iyileştirilmesinde büyük rol oynar. Yeni teknolojik gelişmeler aynı zamanda daha etkili ve aerodinamik yapı belirleme ile sonuçlanır. Hala kristalografiye ihtiyaç duyan yapısal biyoloji söz konusu olduğunda çözülmesi gereken birçok zorluk var. Bu bilime dair devamlı farklı kitaplar, kaynaklar ve pdf ders notları yayınlanıyor. Günden güne gelişimini sürdürüyor.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  bay_ld_m
  Bayıldım

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir