1. Anasayfa
 2. Tarihi Bilgiler

İslamiyetin Doğuşu ve Hicret

İslamiyetin Doğuşu ve Hicret
İslamiyetin Doğuşu ve Hicret
0

İslamiyetin  Doğuşu

Hz. Muhammed’in çağrısı mantığa ve akıla dayalı idi. Görevi insanları iyiye, doğruya ve tek gerçek olan Allah yoluna çağırmaktı. O’nun peygamberliğine ilk inanan, karısı Hz. Hatice oldu. Çünkü onun Peygambere karşı sarsılmaz bir inancı ve sevgisi vardı.

Hz. Muhammed’e peygamberlik geldiği zaman, ona Hz. Hatice’den başka, amcasının oğlu Hz. Ali, azadlı kölesi Zeyd ve onu her zaman doğrulayan samimi arkadaşı Hz. Ebubekir (r.a.) inandılar ve Müslüman oldular.

Hz. Ebubekir Mekke’nin en hatırı sayılan nüfuzlu kişilerindendi. Onun vasıtasıyla Mekke’nin önemli bazı simaları Müslüman oldu. Genellikle İslamiyet’i seçenler gerçeği araştıran yüksek ahlaklı insanlar ya da fakir insanlardı. Hz. Muhammed üç yıla yakın bir süre içinde İslamiyeti gizli olarak yaymaya çalıştı. En nihayet bir ayet ile kendisine emredileni alenen yayması istendi.

İslamiyetin Doğuşu ve Hicret
İslamiyetin Doğuşu ve Hicret
Mekke

Hz. Muhammed, İslam dinini geniş kitlelere açıkça yaymaya başladı. Önceleri onun her dediğinin doğruluğuna inanmış olan Kureyş halkı, dediklerine ve peygamberliğine inanmadıkları için, ilk yıllarda ona karşı kötü davranmadılar. Lakin putları kötüleyen ayetler inince, Kureyşlilerin tavırları bir anda değişti. Müslümanlara kötü muamele yapmaya başladılar. Ancak bütün çabalarına rağmen İslam dininin yayılmasını önleyemediler.

Peygamberimizin amcası Ebu Talib’e yaptıkları müracaat da neticesiz kalınca, Kureyş ileri gelenleri Hz. Muhammed’e başvurdular. Putları kötülemekten vazgeçmesi şartı ile kendisine istediği kadar para, altın, mal, mülk ve Mekke’ nin en güzel kızını vereceklerini söylediler. Resulu Kibriya onlara: “Kasem(Yemin) ederim ki bir elime güneşi, diğer elime ayı verseniz dahi, sizleri Allah(c.c.) yoluna davet etmekten vazgeçmeyeceğim.” dedi. O, fırsat buldukça Kureyşlilere putlara tapmaktan vazgeçmeleri, Allah’ı(c.c.) tanımaları ve emirlerini yerine getirmeleri gerektiğini bildirdi.

Hicret

Müslümanların gittikçe güçlenmesi ve Kureyş ileri gelenlerinden Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman olması, Kureyşlileri telaşlandırdı. Dolayısıyla Müslümanlar üzerindeki baskılarını arttırmaya başladılar. Bunun sonucunda Müslümanlar gördükleri baskılar karşısında 615 yılında Habeşistan’a göç ettiler.

Daha sonra Kureyşliler günden güne sayıları artan Müslüman Akabe biatından sonra Hz. Muhammed, Mekke’deki Müslümanların Medine’ye göç edebileceğini bildirdi. Hz.Muhammed, peygamberliğinin 13. yılında Allah’tan kendisine göç etme emri gelince, kendisine yakın gördüğü Hz. Ebubekir’le konuşarak Hicret hazırlığına başladı.

Sevr Mağarası

Hz. Muhammed Mekke’den ayrılacağı gün, Hz. Ali’yi çağırıp yanındaki emanetleri sahiplerine verilmek üzere ona verdi. Hz. Ali’yi yatağına yatırdı ve sabaha doğru evden gizlice çıktı. Hz. Ebu Bekir ile buluşarak yola koyuldu.Takip edildiklerini anlayınca Mekke yakınındaki mağaraya gizlenerek üç gün kaldılar. Kureyşliler, Hz. Muhammed’i yakalayana 100 deve vaat ettiler. Fakat ne büyük hikmettir ki, mağaranın ağzını bir örümcek ağı kapamış, önündeki dağın gölgesinde de bir güvercin yatmıştı. Dolayısıyla bu görüntüsüyle mağara, uzun bir süre insan girmemiş hissini veriyordu.

İslamiyetin Doğuşu ve Hicret
İslamiyetin Doğuşu ve Hicret
Photo by Abdullah Shakoor

Kureyşliler Hz. Muhammed’i bulmak için Süraka adındaki pehlivanı ve iz sürücüleri gönderdiler. Süraka Hz. Muhammed’in izini buldu. Ona doğru hamle yapmak için hareket ettiğinde atı dizlerine kadar kuma saplandı. Bu durum birkaç defa tekrarlandı. Süraka korku ve dehşetten ne yapacağını şaşırdı. Daha sonra Peygamber’den af diledi ve geri döndü.

Hz. Muhammed, Mekke’den ayrıldıktan bir hafta sonra Kuba’ya oradan da Medine’ye vardı. Herkes evine davet edince, kimseyi kırmak istemediği için devesini kendi haline bıraktı. Deve, Ebu Eyyüp El Ensari’nin evinin yakınındaki bir yere çöktü. Bu sebeple Hz. Muhammed burada bir ay misafir kaldı. Medineliler Hz. Peygamber ve Mekke’den göç etme mecburiyetinde bırakılan muhacirlere evlerini, kucaklarını açtılar.

Medineliler Hz. Muhammed’e ve yanındaki muhacirlere yardımcı oldukları için Medinelilere yardımcı(ensar) dendi. Ancak Mekkeli Kureyşliler Hz. Muhammed’in peşini bırakmamışlardı. Ayrıca Yahudiler de İslam dininin gelişmesinden korkmaya başlamışlardı. Aynı zamanda hepsinden daha ağırı ise münafıkların izlediği yoldu. Buna rağmen Hz. Muhammed, yoğun ve yorucu bir çalışma ile, Medine’ de çok önemli başarılar kazanmıştır.

Hicretin Sonuçları

 • Ayrıca Medine’de Mescid-i Nebi yapılmıştır.
 • Mekke dönemi bitmiş, Medine dönemi başlamıştır.
 • Aynı zamanda Medine Antlaşması imzalanmıştır.
 • Sonuç itibariyle İslam dininin yayılması için rahat bir ortam oluşmuştur.

Ayrıca bakabilirsiniz; İslam Dini ve Esasları

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  bay_ld_m
  Bayıldım

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir