1. Anasayfa
 2. Tarihi Bilgiler

En Büyük 10 İslam Bilgini Hangileridir ?

En Büyük 10 İslam Bilgini Hangileridir ?
Farabi
0

En Büyük 10 İslam Bilgini Hangisidir ?

En Büyük 10 İslam Bilgini Hangileridir ?

Farabi (Alpharabius):

Farabi. En Büyük 10 İslam Bilgini Hangileridir ?
En Büyük 10 İslam Bilgini Hangileridir ? Farabi (Alpharabius)

8. ve 13. yüzyıllar arasında yaşamış; özellikle müzik, fizik, felsefe ve psikoloji alanında birçok eseri bulunmaktadır. Farabi, aynı zamanda pozitif bilimlerin başlatıcısı kabul edilmektedir. Bunun yanında İslam’ın atın çağında yaşamış filozof ve bilim insanı olarak kabul edilmektedir. İlk müzik kitabı “Kitabul Musiki” ile “İhsaul Ulum” adlı eserleridir. Muallim-i sani olarak anılır. MS 17 Ocak 951’de Şam’da vefat etmiştir.

İbni Sina (Avicenne)

Buhara’da MS 980 yılında dünyaya gelmiştir. Tıp, eczacılık ve felsefe alimidir. Bunun yanında “Eş Şifa” ve “El Kanun Fit-Tıp” adlı eserleri ile bilinir. Haziran 1037 yılında İran’ın Hamedan şehrinde vefat etmiştir.

İbnül Heysem

Fizik ve matematik alimidir. Özellikle “Kitabül Menazir” adlı eseri optik üzerine yazılan en sağlam eser olarak kabul edilmiştir. 6 Mart 1040 senesinde Mısır’ın Kahire şehrinde vefat etmiştir.

İbni Rüşd

Endülüs Devri’nin en iyi hekim, matematik ve fizikçilerinden kabul edilen İbni Rüşd, Kurtuba’da doğmuştur. Bununla birlikte “Tehafüt-üt Tehafüt” adlı eseri felsefenin temelleri üzerine yapılan bir eserdir. 10 Aralık 1198 tarihinde Fas’ın Marakeş şehrinde vefat etmiştir.

Harizmi

Tamam adı Ebu Ca’fer Muhammed BinMusa El-Harizmi’dir. Matematik ve coğrafya alimidir. Özellikle “Hisabel Cebr” adlı eseri Avrupa’daki üniversitelerde okutulmuştur. MS 850’de Irak’ın Bağdat şehrinde vefat etmiştir.

El-Razi

Tam ismi Ebu bekir Muhammed Bin Zekeriyya er-Razi’dir. Kimyager, aynı zamanda eczacı ve hekimlik üzerine çalışmaları olan alimdir. Bunun yanında gaz yağı ve alokü bulmuş, kızamık ve çiçek hastalıkları ile ilgili eserleri Avrupa’daki okullarda okutulmuştur. MS 15 Ekim 925 senesinde İran’ın Rey şehrinde vefat etmiştir.

Cesedi

İslam’ın altı çağında, Artuklular döneminde yaşamıştır. Tam ismi, Ebu’l İz İsmail İbni Rezzaz Cezeri’dir. Makine yapımında önemli teknikler geliştirmiştir. Özellikle sibernetik ilminin kurucusu kabul edilen mühendis Cesedi, 1206 senesinde vefat etmiştir.

Gazali

Gazali
Gazali

Felsefe, hukuk ve ilahiyat alimidir. Aynı zamanda tam adı, Huccetü’l İslam Ebu Hamid Muhammed bin Ahmed El Gazzali Et-Tusi’dir. “İhya’ü-Ulumid Din” ve “Mekasidül Felasife” isimli eserleri yazmıştır. 19 Aralık 1111 yılında İran’ın Tus şehrinde vefat etmiştir.

El İdrisi

Coğrafya, harita ilmi ve eczacılık alanında tanınır. Tam ismi, Ebu Abdullah Muhammed Bin Muhammed Şerif El-İdrisi’dir. Özellikle “Kitabül Memalik” ve “Mesalik” isimli eserleri ile tanınmaktadır. 1165 yılında İtalya’da bulunan Sicilya Özerk Bölgesi’nde yaşamını yitirmiştir.

İbn Fadlan

10. yüzyılda yaşayan önemli coğrafyacıdır. Seyahatnamesinde Türk ülkelerini anlatır. MS 877 yılında Irak’ın Bağdat şehrinde doğmuş ve MS 960 senesinde vefat etmiştir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  bay_ld_m
  Bayıldım

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir