1. Anasayfa
 2. Coğrafi Bilgiler

Güneydoğu Asya Ülkeleri Hangileridir ?

Güneydoğu Asya Ülkeleri Hangileridir ?
Güneydoğu Asya Ülkeleri Hangileridir ?
0

Güneydoğu Asya Ülkeleri Hangileridir ?

Güneydoğu Asya Ülkeleri Hangileridir: Güneydoğu Asya, 11 farklı ülkeden oluşmaktadır. Aynı zamanda bu ülkelerde 674 milyon insan yaşamaktadır.

Endonezya, Güneydoğu Asya’nın en büyük ve en kalabalık ülkesidir. Brunei Sultanlığı, Güneydoğu Asya’nın en az nüfüslu ve coğrafyanın tek mutlak monarşiyle yönetilen ülkesidir.

Doğu Timor, Güneydoğu Asya’nın en yeni ve en fakir ülkesidir.

Güneydoğu Asya, hepsi kendi dillerine ve kültürüne sahip 11 farklı ülkeye ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda bölgenin bazı ülkeleri birçok kültüre ve dile ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanında dünyanın en canlı ekonomilerinden bazıları da bu coğrafya da bulunmaktadır. Bölgede daha önce de belirttiğimiz gibi yaklaşık 674 milyon insan yaşamaktadır.

Bu ülkeleri sayacak olursak:

Endonezya
Filipinler
Vietnam
Tayland
Myanmar
Malezya
Kamboçya
Laos
Singapur
Doğu Timor
Brunei Sultanlığı

Endonezya:

Endonezya Bilgileri
Güneydoğu Asya Ülkeleri Hangileridir: Endonezya Bilgileri

Ülke, Güneydoğu Asya’nın en büyük ve en kalabalık ülkesidir. Avustralya ve Filipinler arasında yer almaktadır ve sınırları Papua Yeni Gine‘nin batı sınırından Hint Okyanusu‘ndaki Sumatra adasına kadar uzanır. 275 milyondan fazla insan Endonezya’da yaşamaktadır. Ülke 17.508 adadan oluşur ve toplam 1.811.570 km² yüzölçümüne sahiptir.

Endonezya aynı zamanda dünyanın en kalabalık müslüman nüfusuna sahip ülkesidir. Çok kültürlü ve dilli olma özelliği taşıyan ülkede, 300’den fazla dil konuşulmaktadır. Endonezyalıların çoğu, yerel dillerine ek olarak, bir tür ulusal dil olan ve Lingua franca olarak kullanılan Bahasa Endonezyacası da konuşurlar. Eskiden bir Hollanda kolonisi olan ülke, bağımsızlığını 1945 yılında kazanmıştır. 1960’lı yıllardan sonra ülke hızlı ve istikrarlı bir ekonomik büyüme yaşamıştır. İlk demokratik seçimini 1999’da yapan ülke, o günden itibaren seçim sistemini düzenli olarak gerçekleştirmektedir.

Filipinler:

Filipinler Bilgileri
Filipinler Bilgileri

Ülke, Pasifik Okyanusu’nda, Endonezya’nın kuzeyinde ve Tayvan adasının güneyinde yer almaktadır. Endonezya gibi Filipinler de birçok adadan oluşan bir ülkedir; net olarak ada sayısına 7.640 diyebiliriz. Filipinler’in 110 milyondan fazla nüfusu vardır ve bunların yaklaşık dörtte biri ülkenin en büyük adası olan Luzon‘da bulunan ülkenin başkenti Manila’da yaşamaktadır.

Filipinler’de en büyükleri Tagalog, Cebuano ve Ilocano olan birçok farklı etnik köken vardır. Ülkede konuşulan birçok dil de bulunmaktadır, ancak Tagalog ulusal lehçe ve anadil olarak kullanılıyor. İngilizce de yaygın olarak konuşulan dillerden birisidir. Filipinler halkının çoğu Katoliktir, ancak en güneydeki Mindanao adasında da oldukça büyük bir Müslüman nüfusu bulunmaktadır. Filipinler, son on yılda istikrarlı bir ekonomik büyüme kaydetmiştir. 2010 ve 2019 yılları arasında ülke ekonomisi yılda ortalama %6,4 oranında büyüme eğilimi göstermektedir.

Vietnam:

Vietnam Bilgileri
Vietnam Bilgileri

Ülke, Çinhindi Yarımadası‘nda bir ülkedir. Kuzeyde Çin, doğu ve güneyde Güney Çin Denizi, batıda Laos ve Kamboçya ile komşudur. Vietnam yaklaşık 98 milyon nüfuslu bir ülkedir. 1945’te Fransa‘ya karşı verdiği mücadelelerle bağımsızlığını ilan eden Vietnam, 1954’te Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olmak üzere iki devlete bölündü. O dönemlerde Kuzey Vietnam komünist, Güney Vietnam ise kapitalist bir devlet olarak varlığını sürdürmüş; 1976 yılında Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti olarak tekrar tek çatı altında birleşmişlerdir.

1980’lerde Vietnam’ın komünist hükümeti, ülkeyi komünizmden uzaklaştıran ve daha kapitalist bir ekonomik modele doğru hareket ettiren ekonomik reformlar başlatmıştır. Sonuç olarak bundan sonraki 30 yılda sürekli büyüyen bir devlet ekonomisine sahip olmuşlardır. Örneğin, 2002 ile 2018 arasında Vietnam’ın kişi başına düşen GSYİH’si 2,7 kat artarak 2019’a kadar 2,700 ABD Doları seviyesine ulaşmıştır.

Tayland:

Tayland Bilgileri ? Güneydoğu Asya Ülkeleri Hangileridir ?
Güneydoğu Asya Ülkeleri Hangileridir: Tayland Bilgileri

Eskiden Siam olarak bilinen Tayland Krallığı, Çinhindi Yarımadası’nda yer almaktadır. Komşuları batıda Myanmar (Burma), doğuda Laos, güneydoğuda Kamboçya ve güneyde Malay Yarımadası‘nda bulunan Malezya’dır. Tayland’ın kıyı bölgesi, Tayland Körfezi ile sınır komşusudur. Tayland’ın nüfusu 69 milyonun üzerindedir. Tayland Krallığı’nın resmi dini Budizm’dir. Tayland’da aile, kibarlığı ve saygıyı temsil ettiği için çok önemlidir.

Modern Tayland’ın tarihi, 1782’de Tayland’ı bugüne kadar yöneten Chakri Hanedanlığı‘nın kurulmasıyla başlar. Ülkenin ilk anayasası 1932 yılında kabul edilmiştir. Bundan sonraki dönemlerde ülkede askeri yönetim olmasına rağmen, Parlamenter Monarşi’yle yönetilmektedir. Tayland son 20 yılda çok fazla siyasi ve ekonomik belirsizlikle uğraşmak zorunda kalmıştır. En son yaşanan siyasi gelişme, Tayland’da her zaman kutsal bir kurum olarak kabul edilen monarşiye; gün geçtikçe halkın duyduğu memnuniyetsizliktir.

Myanmar:

Myanmar Bilgileri ? Güneydoğu Asya Ülkeleri Hangileridir ?
Myanmar Bilgileri

Burma olarak da bilinen Myanmar, Güneydoğu Asya’nın en kuzeydeki ülkesidir. Kuzeyde ve kuzeydoğuda Çin, güneyde Bengal Körfezi ve Andaman Denizi, doğuda Laos ve Tayland, batıda Hindistan ve Bangladeş ile komşudur. 54 milyondan fazla insan Myanmar’da ikamet etmektedir. Halkın büyük kısmı Ayeyarwady Deltası bölgesinde yaşamaktadır.

Myanmar halkı çok çeşitli etnik gruplar barındırmaktadır. Bunu kısaca özetleyecek olursak; hükümet tarafından tanınan 135 etnik grup ve resmi statüye sahip olmayan daha pek çok etnik grup bulunmaktadır. Myanmar’ın yakın tarihiyle ilgili en önemli hadise, Burma halkının askeri yönetime karşı demokrasi mücadelesi ile tanımlanabilir. Myanmar ayrıca etnik çatışmalarla da sürekli iç karışıklık yaşayan bir ülke pozisyonundadır. Son birkaç yılda Myanmar’daki Rohingya Müslümanları’nın durumu ve bunlara karşı Burma askeri kuvvetlerinin işledikleri vahşet, uluslararası alanda da oldukça gündem olmuştur.

Malezya:

Malezya Bilgileri ? Güneydoğu Asya Ülkeleri Hangileridir ?
Malezya Bilgileri

Ülke, Malay Yarımadası‘nın güney kısmında bulunmaktadır. Ülkenin nüfusu yaklaşık 32 milyondur. Malezya, 13 eyalet ve üç federal bölgeden oluşan federal bir anayasal monarşidir.

Malaylar ve yakından ilişkili diğer etnik gruplar, ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturmaktadır; ancak aynı zamanda büyük Çinli ve Hint toplulukları da var. İslam, ülkenin resmi dinidir. Malezya, Güneydoğu Asya’nın ekonomik başarıları ile övülecek ülkelerinden biridir. Güçlü bir imalat sektörüne sahiptir ve önemli miktarda elektrikli ev aletleri, parçaları ve bileşenleri ihraç etmektedir.

Kamboçya:

Kamboçya Bilgileri. Güneydoğu Asya Ülkeleri Hangileridir ?
Kamboçya Bilgileri

Ülke, Çinhindi Yarımadası’nda yer almaktadır. Ülkenin doğusunda Vietnam, kuzeyde Laos, kuzeybatıda Tayland ve güneybatıda Tayland Körfezi bulunmaktadır. Kamboçya’nın nüfusu tahminen 17 milyondur. Antik çağda Kamboçya, çeşitli kültürlerden insanların yaşadığı çok çeşitli ırklara ev sahipliği yapan bir coğrafyaydı. Zira bu insanlar ünlü Angkor Wat Tapınak Şehri’de dahil olmak üzere birçok şehir ve mimari yapı inşa etmişlerdir.

Modern Kamboçya, son yıllarda ne yazık ki şiddete ve tarifsiz vahşet olaylarına sahne olmuştur. 1975’te Kızıl Kmerler olarak bilinen komünist bir hareket, darbeyle iktidara gelmiştir. Şehir sakinlerini kırsala yerleşmeye ve tarım işçisi olmaya zorlayan bu hareket; aynı zamanda yüz binlerce Kamboçya’nın eğitimli, orta sınıf vatandaşını da işkence edip öldürmüşlerdir. Kızıl Kmerler 1979’da Vietnam kuvvetleri tarafından nihayet devrildiğinde, en az 1,7 milyon Kamboçyalı öldürülmüştü. Bunun yanında, günümüzde ülkedeki şiddet olayları da azalma eğilimi göstermiştir.

Laos:

Laos Bilgileri ? Güneydoğu Asya Ülkeleri Hangileridir ?
Laos Bilgileri

Ülke, Güneydoğu Asya’da sınırları karayla çevrili tek ülkedir. Doğuda Vietnam, kuzeyde Çin, güneyde Kamboçya ve batı ve güneybatıda Tayland ile sınır komşusudur. Ülkenin nüfusu yaklaşık 7,3 milyondur. Kültürel ve dilsel olarak Laos, benzer dilleri ve kültürü paylaştıkları için Tayland ile yakından ilişkilidir. Ülke tarih boyunca büyük ve güçlü komşuları tarafından yönetilmiştir. Zira 19. yüzyılın sonlarında Laos, Fransa’nın bir kolonisi haline gelmiştir. 1949’da bağımsızlığını kazanan Laos, iç karışıklık mücadeleleri ve Vietnam Savaşı‘na katılımdan doğan sorunlarla uğraştı. 1975’te komünist bir rejimin iktidara geldiği ülke, günümüzde de aynı rejimin devamı siyasiler tarafından yönetilmektedir.

Singapur:

Singapur Bilgileri
Singapur Bilgileri

Ülke, çok çeşitli etnik ve ırksal kökenlerden gelen yaklaşık 5,8 milyon insanın yaşadığı bir ada ülkesi ve aynı zamanda şehir devletidir. Malezya’dan Johor Boğazı ile ayrılır. Güneydoğu Asya’nın en hızlı büyüyen ekonomisidir. Eskiden Malezya’ya bağlı bir ülke olan Singapur, 1965’te bağımsız bir devlet olmuştur. O yıllarda ülke, ekonomik olarak pek çok komşusunun gerisindeydi. Ancak son yıllarda ve özellikle on yıl içinde ülke ekonomik olarak oldukça güçlü bir hale gelmiştir. Kısacası bağımsızlığından bu yana yıllık %7,7’lik bir büyüme oranı göstermiştir. Bugün Singapur, Dünya Bankası’nın İnsan Sermayesi Endeksi’nde en iyi ülke olarak gösterilmekte ve aynı zamanda dünyanın en rekabetçi ekonomilerinden biri olarak derecelendirilmektedir.

Doğu Timor:

Doğu Timor Bilgileri
Doğu Timor Bilgileri

Ülke, Timor adasının bir kısmına dayanan yaklaşık 1,3 milyonluk küçük bir ülkedir. Doğu Timor, Güneydoğu Asya’nın en yeni aynı zamanda en fakir ülkesidir. Ülke, Endonezya yönetimine karşı uzun ve güçlü bir mücadeleden sonra, 2002 yılında resmen bağımsızlığını kazanmıştır. Bu mücadele, ülkenin sadece ekonomisini değil; demografik yapısından, ülke alt yapısına kadar ciddi zararlar vermiştir. Ülke hem ekonomik, hem de alt yapı anlamında yenileme çalışmalarını günümüzde dahi sürdürmektedir. Dünya Bankası’nın son yıllardaki verilerine göre, yoksulluk çok yüksek oranlarda olmasada, kısmi ölçüde gerilemiştir.

Brunei:

Brunei Bilgileri
Brunei Bilgileri

Ülke, Güneydoğu Asya’nın en az nüfusa sahip ülkesidir. Güneydoğu Asya sınırları içinde bulunan Borneo adasında bulunmaktadır. Kuzey kıyıları Güney Çin Denizi’nin bir parçası olan ülkenin tek komşusu Malezya‘dır. Brunei’nin nüfusu tahmini olarak 440.750’dir. Ülke nüfusunun üçte ikisi hem Müslüman hem de etnik Malay kökenlidir. Brunei, mutlak monarşiyle yönetilmektedir. Ülkenin ismi Malayca “Negara Brunei Darussalam“dır. Aynı zamanda bu kelime “Barış Yurdu” anlamına gelmektedir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  bay_ld_m
  Bayıldım

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir