1. Ana Sayfa
  2. Tarihi Bilgiler

Bogomillik Nedir ?

Bogomillik Nedir ?
Bogomillik Nedir ?
0

Bogomillik Nedir ?

Bu hareket ve oluşum, kurucusu Papaz Bogomil’den dolayı Bogomillik hareketi olarak adlandırılmıştır. Papaz Bogomil’in öğretisi Massalianlar ile Bizans İmparatorluğu tarafından büyük kitleler hâlinde Trakya’ya yerleştirilen Pavlikyanların doktrininden neşet etmiştir. Kendinden önceki öğretiler gibi Bogomillik de, dünyaya iki prensibin, iyilik (Tanrı) ve kötülüğün (Şeytan) hükmettiğini ve birbirine zıt iki güç arasındaki mücadelenin dünya olaylarını ve her insanın hayatını düzenlediğini kabul eden dualist bir inançtır.

Bogomillik Nedir ?
Bogomillik Nedir ?

Bogomillik temelde sosyal bir öğreti olup köylü sınıfının feodal baskıya karşı hoşnutsuzluğunu dile getirmektedir. Bu hareket, mevcut düzeni ve onun öğretilerini destekleyen resmi kiliseye karşı gelmektedir. Bu yüzden de Bogomiller tarih boyunca hem Ortodoksların hem de Katoliklerin şiddetli takibine ve yaptırımlarına maruz kalmışlardır. Bogomil mezhebi, genelde kilise ve onun öğretilerini reddeden bir akım. Resmi kilise ve onun temsilcileri ile kilisede ibadet etmeyi, haç işareti yapmayı ret ediyor, günah çıkartma, vaftiz etme gibi dini gerekleri kabul etmeyerek Ortodoks Kilisesinin ikonlarına ve haç işaretlerine karşı çıkıyordu.

Bogomillik Nerede Ortaya Çıkmıştır ?

Bulgaristan’da ortaya çıkan Bogomillik daha sonra Sırbistan, Bizans, Bosna ve Balkan Yarımadası’nın diğer bölgelerine yayılmıştır. Fransa, İtalya ve Almanya’da görülen Katarenlerin de Bogomilliğin kollarından biri olduğu sanılmaktadır. Ayrıca Patarenlerin ve Albigensianların da kökleri Bogomillik hareketine dayanmaktadır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Yazar Hakkında

Yorum Yap