tarihi

Tarihi Bilgiler

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri

26 Ekim 2021

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri: Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri: Anadolu’da kurulan ilk Türk beylerinin ortaya çıkıp gelişmesinde özellikle Tuğrul Bey, Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Ebul…

Coğrafi Bilgiler

Güneydoğu Asya Ülkeleri Hangileridir ?

18 Ağustos 2021

Güneydoğu Asya Ülkeleri Hangileridir ? Güneydoğu Asya Ülkeleri Hangileridir: Güneydoğu Asya, 11 farklı ülkeden oluşmaktadır. Aynı zamanda bu ülkelerde 674 milyon insan yaşamaktadır. Endonezya, Güneydoğu…

Tarihi Bilgiler

Yunan Medeniyeti ve Kültürü

17 Mayıs 2021

Yunan Medeniyeti ve Kültürü Ege Bölgesi medeniyetinin bir parçası olan eski Yunan medeniyeti, aynı zamanda bu medeniyetin son devridir. Bu medeniyet, M.Ö. VII. yüzyılda (M.Ö.…

Çeşitli Bilgiler

Anti-klerikalizm Nedir ? Anti-klerikalizm Ne Demek ?

6 Mayıs 2021

Anti-klerikalizm Nedir ? Anti-klerikalizm nedir, ne demektir? Nasıl ve nerede ortaya çımıştır? Anti-klerikalizm hareketinin amacı nedir? Anti-klerikalizm kelimesi ne anlama gelmektedir? Gibi soruları cevaplandırarak, soru…

Tarihi Bilgiler

Fenikeliler Kimdir ? Fenikeliler Tarihi

20 Nisan 2021

Fenikeliler Kimdir ? Fenikeliler Tarihi Coğrafi Konum Fenikeliler, Sami diline mensup bir dile sahip, Antik çağda yaşamış bir kavimdir. M.Ö.18. yüzyıla doğru Kenan ülkesi olarak…

Tarihi Bilgiler

Mezopotamya’da Kurulan Devletler

12 Nisan 2021

Mezopotamya’da Kurulan Devletler Mezopotamya kelimesi iki nehrin arası anlamına gelir. İlk Çağ’da Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan yerlere Mezopotamya denilmiştir. Aynı zamanda Mezopotamya iki…

Tarihi Bilgiler

İskit Medeniyeti ve Tarihi

11 Nisan 2021

İskit Medeniyeti ve Tarihi Kuruluş ve Siyasi Tarih İskitler M.Ö. 8. ve 7. yüzyıllarda Orta Asya’dan güney Rusya’ya göç ederek M.Ö. 6. yüzyılda, Tuna-Volga ırmakları…

Tarihi Bilgiler

Hitit Medeniyeti ve Tarihi

11 Nisan 2021

Hitit Medeniyeti ve Tarihi Devlet İdaresi Bilindiği gibi Anadolu’da ilk siyasi kuruluşlar Şehir Devletleri idi. Her şehrin başında şehrin sahibi olan, Tanrı adına idare eden…

Tarihi Bilgiler

Anadolu Uygarlıkları: Hititler

11 Nisan 2021

Anadolu Uygarlıkları: Hititler Hititler, M.Ö. II.bin yıl başlarında Anadolu’ya gelerek zamanla Büyük Hitit Devleti’ni kurdular. Kökenleri ve geliş yolları hakkında kesin bilgi yoktur. Ancak Boğazköy’de…

Tarihi Bilgiler

Anadolu Uygarlıkları: Frigler

8 Nisan 2021

Anadolu Uygarlıkları: Frigler Bazı kaynaklarda, ilk Çağ tarihinde Sakarya Nehri dolaylarına Frigya dendiği belirtilmektedir. Ancak bulunan bazı kazılardan ve Asur tabletlerinden batıda Gediz ve Menderes…