mezopotamya

Tarihi Bilgiler

Mezopotamya’da Kültür ve Medeniyet

12 Nisan 2021

Mezopotamya’da Kültür ve Medeniyet Memleket idaresi Mezopotamya’da devlet idaresinin esasını Sümerler kurdu. Daha sonraki dönemlerde Mezopotamya’yı ele geçiren Samiler de Sümerlerin medeniyetini ve devlet idaresini tasvip…

Tarihi Bilgiler

Mezopotamya’da Kurulan Devletler

12 Nisan 2021

Mezopotamya’da Kurulan Devletler Mezopotamya kelimesi iki nehrin arası anlamına gelir. İlk Çağ’da Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan yerlere Mezopotamya denilmiştir. Aynı zamanda Mezopotamya iki…