hititler

Tarihi Bilgiler

Hitit Medeniyeti ve Tarihi

11 Nisan 2021

Hitit Medeniyeti ve Tarihi Devlet İdaresi Bilindiği gibi Anadolu’da ilk siyasi kuruluşlar Şehir Devletleri idi. Her şehrin başında şehrin sahibi olan, Tanrı adına idare eden…

Tarihi Bilgiler

Anadolu Uygarlıkları: Hititler

11 Nisan 2021

Anadolu Uygarlıkları: Hititler Hititler, M.Ö. II.bin yıl başlarında Anadolu’ya gelerek zamanla Büyük Hitit Devleti’ni kurdular. Kökenleri ve geliş yolları hakkında kesin bilgi yoktur. Ancak Boğazköy’de…