anadolu uygarlıkları

Tarihi Bilgiler

Anadolu Uygarlıkları: Hititler

11 Nisan 2021

Anadolu Uygarlıkları: Hititler Hititler, M.Ö. II.bin yıl başlarında Anadolu’ya gelerek zamanla Büyük Hitit Devleti’ni kurdular. Kökenleri ve geliş yolları hakkında kesin bilgi yoktur. Ancak Boğazköy’de…

Tarihi Bilgiler

Anadolu Uygarlıkları: Frigler

8 Nisan 2021

Anadolu Uygarlıkları: Frigler Bazı kaynaklarda, ilk Çağ tarihinde Sakarya Nehri dolaylarına Frigya dendiği belirtilmektedir. Ancak bulunan bazı kazılardan ve Asur tabletlerinden batıda Gediz ve Menderes…

Tarihi Bilgiler

Anadolu Uygarlıkları: Lidyalılar

7 Nisan 2021

Anadolu Uygarlıkları: Lidyalılar İlk Çağ’da Anadolu’nun batısında Büyük Menderes ve Gediz nehirleri arasında kalan bölgeye Lidya ve burada oturan kavime de Lidyalılar denilmekteydi. Siyasi Tarih ve…